Wraz ze sprzedażą długu bezpowrotnie pozbywasz się:
  • uciążliwego kontaktu z Twoim dłużnikiem,
  • kosztów windykacji prowadzonej na własną rękę,
  • ciężaru obowiązków związanych z odzyskaniem pieniędzy,
  • wydatków związanych z obsługą prawną, niezbędną w przypadku sądowego dochodzenia należności,
  • kosztów postępowania procesowego,
  • ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika – wraz ze zbyciem wierzytelności następuje przerzucenie odpowiedzialności za odzyskanie majątku,
  • konieczności skierowania sprawy na drogę sądową i egzekucyjną – zajmujemy się skomplikowaną procedurą odzyskiwania należności drogą prawno – windykacyjną.

Cenę zakupu lub sprzedaży wierzytelność ustalamy z wierzycielami indywidualnie.

ZAMIEŃ SZYBKO SWOJĄ WIERZYTELNOŚĆ NA GOTÓWKĘ!

Masz jakieś pytanie lub coś jest dla Ciebie nie zrozumiałe?

Menu