Przedsiębiorcy – korzyści dla Twojej firmy

Wraz ze sprzedażą długu pozbywasz się:

  • strat wynikających z wyłączenia z obrotu gotówki zamrożonej w nieterminowych płatnościach
  • ryzyka finansowego związanego z niewypłacalnością kontrahenta
  • ryzyka przedawnienia długu
  • dyskomfortu związanego ze skomplikowanymi procedurami prawnymi
  • kosztów działań windykacyjnych przeprowadzanych na własną rękę

Głównym zadaniem wykupu długu jest dostarczenie Ci środków finansowych w jak najwyższej kwocie.

Cenę zakupu lub sprzedaży wierzytelności ustalamy z wierzycielami indywidualnie.

Masz jakieś pytanie lub coś jest dla Ciebie nie zrozumiałe?

Menu