prewencja_2

Darmowa pieczęć prewencyjna

Zastosowanie pieczęci prewencyjnej to rozwiązanie, które pomoże zmniejszyć problem niepłacących kontrahentów oraz przekraczania przez klientów terminów zapłaty. Przy dużej skali nawet kilkudniowe opóźnienie płatności to istotna strata dla przedsiębiorcy.

Istnieje prosty sposób, który pozwoli Ci dyscyplinować Twoich klientów do płacenia w terminie.

Jest to pieczęć prewencyjna, która:

  • ostrzega o dotkliwych konsekwencjach zalegania z płatnością;
  • działa mobilizująco na kontrahentów oraz zachęca ich do terminowego regulowania zobowiązań.

Za użytkowanie pieczęci prewencyjnej nie pobieramy żadnych opłat abonamentowych.

Jej użytkowanie jest bezpłatne, w przypadku kiedy nawiążą Państwo z nami współpracę w zakresie windykacji swoich należności bądź obsługi prawnej firmy.

Masz jakieś pytanie lub coś jest dla Ciebie nie zrozumiałe?

Skontaktuj się z nami!

Menu