Pożyczki biznesowe  skierowane są do firm działających na terenie całej Polski.

Jesteśmy otwarci na nowe idee – pomagamy nowym Przedsiębiorcom w zakresie prawnym, rachunkowym, marketingowym, a także poprzez uczestnictwo kapitałowe w nowych inicjatywach.

Pomagamy małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP).

Zasady otrzymania pożyczki:

Pożyczkę biznesową otrzymać może każda firma, a jedynym warunkiem jej otrzymania jest przedstawienie zabezpieczenia.

Masz jakieś pytanie lub coś jest dla Ciebie nie zrozumiałe?

Menu