Klientom mającym trudności z wyegzekwowaniem swoich należności proponujemy przeprowadzenie procedury windykacyjnej – począwszy od przedsądowego wezwania do zapłaty oraz negocjacji z dłużnikiem aż do przeprowadzenia postępowania sądowego i egzekucji orzeczenia.

W miarę możliwości proponujemy naszym Klientom prowadzenie postępowania sądowego w uproszczonej formie zmierzającej do wydania nakazu zapłaty – pozwala to na zmniejszenie związanych z tym kosztów oraz szybsze uzyskanie rozstrzygnięcia. W przypadku trwałej utraty płynności finansowej przez kontrahentów naszych Klientów oferujemy doradztwo z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.

W przypadku, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia windykacji większej liczby należności, oferujemy przygotowanie i wdrożenie kompleksowej procedury windykacyjnej, która pozwala w sprawny i efektywny zorganizować ściąganie wierzytelności w firmie. Procedura jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb Klienta i obejmuje w szczególności szkolenia pracowników Klienta, przygotowanie standardowych dokumentów, negocjacje z dłużnikami oraz opracowanie zasad przekazywania Kancelarii spraw zakwalifikowanych do windykacji sądowej.

Dla małych i średnich przedsiębiorców dochodzących należności o niewielkiej wartości wobec wielu kontrahentów Kancelaria oferuje specjalne zasady rozliczeń sprawiające, iż opłacalna staje się windykacja nawet stosunkowo niewielkich kwot

Masz jakieś pytanie lub coś jest dla Ciebie nie zrozumiałe?

Menu